ESTRUCURVAT

QUÈ OFERIM?

Estrucurvat és una empresa formada per un equip de professionals del sector industrial, logístic i de producció.

Ofereix serveis de manteniment integral en equips de manutenció, d’elevació, de cadenes i bandes transportables especials.

També realitza muntatges fets a gust de consumidor, dissenya i crea qualsevol classe d’estructura metàl·lica com: escales, portes, baranes, tancaments i serralleria en general, tant en ferro com en acer inoxidable