Estrucurvat és una empresa formada per un equip de professionals del sector industrial, logístic i de producció.

Ofereix serveis de manteniment integral en equips de manutenció, d’elevació, de cadenes i bandes transportables especials.

També realitza muntatges fets a gust de consumidor, dissenya i crea qualsevol classe d’estructura metàl·lica com: escales, portes, baranes, tancaments i serralleria en general, tant en ferro com en acer inoxidable.

Manteniments

VENIM

SERVIM

INTERVENIM

Al nostre servei no el limita la distància. Assistim arreu del territori espanyol.