MANTENIMENT INTEGRAL

Estrucurvat és una empresa formada per un equip de professionals amb més de 25 anys d’experiència en el sector industrial, logístic i de producció.

Ofereix serveis de manteniment integral en equips de manutenció, elevació, de cadenes i de bandes transportadores especials. Posa solució al funcionament de les línies productives i a les instal·lacions de grans magatzems, mitjançant el manteniment preventiu i correctiu.

La nostra feina dóna fiabilitat i optimització al procés productiu de les empreses.

Quin és el nostre pla de manteniment?

Manteniment preventiu

Manteniment actiu i programat, que permet optimitzar avaries, allargant la vida útil de les instal·lacions, sistemes, etc.

Manteniment correctiu

Correcció de les possibles avaries produïdes per desgast, hores treballades, fricció o trencaments ocults.

Atenció preferent

Assistència permanent 24h x 365dies